Rozvržení dne

Děti jsou vedeny ke správnému životnímu stylu. Přispívá k tomu i rozvržení dne v mateřské škole.
 
6.15h – 7.30h – scházení dětí v mateřské škole třída č. 2, uplatňování spontánních aktivit dětí, didakticky zacílených činností, pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaných v menších skupinách
 
7.30h – děti se svými kmenovými učitelkami odcházejí do svých tříd
 
7.30h- 9.15h - prostor určený spontánním aktivitám (hry, činnosti), pohybovým aktivitám, řízeným činnostem (individuální, skupinové i společné – komunitní kruh)
 
8.45h – 9.15h – podávání dopolední svačiny (rozvoj hygienických návyků – mytí rukou před jídlem, sebeobsluha při stolování)
 
9.15h – 9.30h – příprava na pobyt venku (samostatnost v převlékání)
 
9.30h – 11.30h – pobyt venku přizpůsoben okamžité kvalitě ovzduší
procházky – orientace v nejbližším okolí, bezpečnost – přechod přes komunikaci, zásady společenského chování – pozdrav aj.
pobyt na školní zahradě – rozvoj pohybové koordinace (míčové hry, kopaná, hrací prvky), orientace v prostoru
 
11.30h – 12.30h – příprava k obědu, oběd
(rozvoj hygienických návyků – mytí rukou před jídlem, čištění zubů po jídle,
správné stolování)
 
12.30h – 13.00h – příprava na odpočinek
(samostatnost v převlékání)
 
13.00h – 13.30h – doba odpočinku, dle individuální potřeby dětí
 
13.30h – 14.00h – spontánní aktivity dětí, individuální činnosti dětí
 
14.00h – 14.30h – odpolední svačina
(správné stolování)
 
14.30h – 16.30h – spontánní aktivity dětí, rozcházení dětí domů (dle možností a v případě pěkného počasí v letních měsících pobyt na školní zahradě)
 
Výše uvedené časové úseky jsou přibližné, denní řád je pružný a umožňuje reagovat
na individuální možnosti a potřeby dítěte předškolního věku. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.
Organizační chod školy vychází z uspořádání života a dne v mateřské škole. Prioritou je naplnění potřeb dítěte a jeho rozvoje po stránce fyzické, psychické a sociální.