Aktuality

  • 14.5. 2017 - děti z mateřské školy vystoupí na akci ke Dni matek v místní Sokolovně (v 15.00h)
0 PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY – JEDNÉ TŘÍDY
Projekt, realizovaný v roce 2014, byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, v rámci prioritní osy 11.3.3. – Rozvoje a stabilizace venkovských sídel.
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01470
Realizací tohoto projektu došlo ke zvýšení kapacity stávajícího zařízení a tím i zvýšení kvality poskytované péče o děti předškolního věku.