Aktuality

  • Informace ohledně zápisu do mateřské školy
  • Ředitelka mateřské školy oznamuje, že mateřská škola bude během letních prázdnin otevřena od 2.7 do 27.7.. V období od 30.7. do 31.8. bude provoz přerušen. Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3.9. Přerušení provozu bylo schváleno zřizovatelem mateřské školy.
0 PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY - JEDNÉ TŘÍDY
Projekt, realizovaný v roce 2014, byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, v rámci prioritní osy 11.3.3. - Rozvoje a stabilizace venkovských sídel.
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01470
Realizací tohoto projektu došlo ke zvýšení kapacity stávajícího zařízení a tím i zvýšení kvality poskytované péče o děti předškolního věku.