Aktuality

  • Ředitelka mateřské školy přijme kvalifikovanou chůvu (úvazek 0,5) s možným nástupem ihned.
  • Upozornění - v mateřské škole se vyskytly plané neštovice, onemocnění bylo potvrzeno rodiči 6.3.2017
  • Předplavecký výcvik bude probíhat od 3.4.2017 a bude mít 10 lekcí. Rodiče mohou své děti přihlásit zapsáním do formuláře, který je od 6.3.2017 umístěn ve spojovací chodbě.
  • 20.3. 2017 v 16:00h- Schůzka rodičů předškolních dětí v základní škole (učebna fyziky).
  • 20.3. 2017 - akce Vynesení smrtky, průvod dětí z mateřské školy vyjde v 9.40h směrem k mostu na Rychmanově
  • 22.3. 2017 - za příznivého počasí proběhnou v dopoledních hodinách, na školní zahradě aktivity ke Dni vody
  • 10.4. 2017 - akce Velikonoční tvoření pro děti a rodiče - začátek v 15.30h
0 PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY – JEDNÉ TŘÍDY
Projekt, realizovaný v roce 2014, byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, v rámci prioritní osy 11.3.3. – Rozvoje a stabilizace venkovských sídel.
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01470
Realizací tohoto projektu došlo ke zvýšení kapacity stávajícího zařízení a tím i zvýšení kvality poskytované péče o děti předškolního věku.