Aktuality

  • Ředitelka mateřské školy přijme kvalifikovanou chůvu (úvazek 0,5) s možným nástupem ihned.
  • Předplavecký výcvik bude probíhat od 3.4.2017 a bude mít 10 lekcí. Rodiče mohou své děti přihlásit zapsáním do formuláře, který bude od 6.3.2017 umístěn ve spojovací chodbě.
  • 17.2. dopoledne přijede do školky paní zabývající se hrou na drumbeny, děti si budou moci zabubnovat spolu s ní a získat tak nové zkušenosti
  • 28.2. v dopoledních hodinách navštíví děti z předškolních tříd (2. a 4.) expozici dinosaurů v Brně. Bližší info u paní učitelky Šenkýřové a Oprchalové.
0 PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY – JEDNÉ TŘÍDY
Projekt, realizovaný v roce 2014, byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, v rámci prioritní osy 11.3.3. – Rozvoje a stabilizace venkovských sídel.
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01470
Realizací tohoto projektu došlo ke zvýšení kapacity stávajícího zařízení a tím i zvýšení kvality poskytované péče o děti předškolního věku.