Aktuality

  • Zápis do mateřské školy
  • Mateřská škola hledá do svých řad paní učitelku - více informací u ředitelky školy.
  • obsah webových stránek je v dané chvíli v rekonstrukci
0 PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY - JEDNÉ TŘÍDY
Projekt, realizovaný v roce 2014, byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, v rámci prioritní osy 11.3.3. - Rozvoje a stabilizace venkovských sídel.
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01470
Realizací tohoto projektu došlo ke zvýšení kapacity stávajícího zařízení a tím i zvýšení kvality poskytované péče o děti předškolního věku.